Kozłowski K. "Jak pisać listy? czyli nowy sekretarz Polski" - Poznań 1906

Używane

"Jak pisać listy?" czyli NOWY SEKRETARZ POLSKI zawierający naukę o pisaniu listów, liczne wzory na listy prywatne i handlowe, na kwity, rwersa, świadectwa, plenipotncye, kontrakty, weksle, cessye itd. z dodatkiem listów znakomitych pisarzów, spisu błędów językowych i głównych zasad pisowni polskiej.

Wydał KAROL KOZŁOWSKI

POZNAŃ Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego 1906.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Oprawa twarda introligatorska. Przetarcia grzbietu. Blok zwarty, komplet kart. Miejscami zabrudzenia papieru. Stan ogólny dobry. Nieaktualne wpisy i pieczątki własnościowe.

Format: 125 x 190 [mm]

Ilość stron: 280