Promocje

Nowe produkty

Regulamin Antykwariatu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.antykwariatpierwodru.pl, prowadzony jest przez firmę Antykwariat Pierwodruk  Dominik Kubica prowadzącą działalność nr NIP: 9372697485, Regon: 367935692

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta prezentowana na stronach antykwariatu odzwierciedla faktyczny stan ilościowy i jakościowy naszych magazynów.

2. Zamówienia są przyjmowane przez:
stronę www.antykwariatpierwodruk.pl poprzez mechanizm sklepu.

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze osobistym i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz zamówienie zostanie opłacone - środki znajdą się na koncie Antykwariatu.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a książka/książki będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży. W przypadku otrzymania przez Antykwariat wpłaty po anulowaniu zamówienia:
a) jeśli Antykwariat nadal posiada książki, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia.
b) jeśli Antykwariat nie posiada już książek, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, Antykwariat zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto.

4. Do zamówienia jest możliwość wystawienia faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić status realizacji swojego zamówienia.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

7. Czas realizacji zamówień opłacanych przed wysyłką wynosi do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze - należność pobiera kurier/listonosz –
- przelewem bankowym na konto sklepu – Zapraszamy do szybkiej płatności za pośrednictwem mTransfer.

10. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub przelewem

11. W przypadku gdy zamówienie jest dostarczane na koszt Antykwariatu, Antykwariat zastrzega sobie prawo  wyboru dostawcy przesyłki.

12. Wszystkie książki dostępne w sklepie są traktowane jako towar używany i jako takie nie podlegają zwrotom. Ukryte wady w książkach tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym książki np. brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany książki lub zwrotu pieniędzy.
Zapis ten dotyczy TYLKO książek przesyłanych do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Postępowanie reklamacyjne:
    - reklamacja towaru winna być składana przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty i dołączonym reklamowanym towarem na adres antykwariatu. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Procedura reklamacyjna kończy się:
        a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad.
        b) odmowa uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Antykwariatu do właściwego Sądu.
    - reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską) antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Pocztę Polską.
    
Wszystkie książki oznaczone statusem stanu "nowe" traktowane są jako książki używane bez najmniejszych śladów użytkowania.
13. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 10 dni. Wcześniej jednakże jego zamówienie (zgodnie z pkt 3 niniejszego Regulaminu) zostanie anulowane.

14. Każdy zarejestrowany Klient naszego Antykwariatu ma bezsporne prawo do wglądu, poprawiania, przerabiania, aktualizacji, dezaktualizacji, usunięcia, dodania, itp. swoich danych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn 29.07.1997 roku. Dane Państwa niezbędne są do wywiązania się z umowy kupna sprzedaży i nie podlegają udostepnianiu firmom lub osobom "trzecim".

15. Zwroty i nieodebrane przesyłki, odstąpienie od umowy.
a) Antykwariat nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp, wysyłanych do Antykwariatu za zaliczeniem pocztowym;
b) w przypadku zwrotu przez Pocztę Polską niepodjętej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do Antykwariatu, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Antykwariat zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki.

c) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w czasie 14 dni z podaniem powodu odstąpienia, w takim wypadku to Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotnych przesyłki na adres antykwariatu.


16. Książki i wydawnictwa antykwaryczne wydane przed 01.01.1949 - Zgodnie z art. 51 ust. 1 ujednoliconego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 )  informujemy, jakie grupy zabytków wymagają stosownego zezwolenia na stały wywóz, m.in.:
       6) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
       8) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     10) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     11) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     15) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1–14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.
 

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.